You are here

Publikacje

Streszczenie – Długotrwałe przyjmowanie statycznej pozycji siedzącej w pracy: wpływ na zdrowie i porady dotyczące dobrych praktyk

08/06/2021 Rodzaj: Raporty 9 strony

Wykonywanie wielu zawodów wymusza długie okresy przyjmowania statycznej pozycji siedzącej, która w połączeniu z siedzącym trybem życia skutkuje złym stanem zdrowia.

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano kwestie związane z długotrwałą pozycją siedzącą w pracy, m.in. zawody i pracowników najbardziej narażonych, oraz określono zagrożenia dla zdrowia, takie jak zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Omówiono w nim odnośne prawodawstwo UE oraz znaczenie oceny ryzyka dla ochrony zdrowia osób wykonujących pracę wymuszającą długotrwałe przyjmowanie pozycji siedzącej.

W sprawozdaniu przedstawiono również wytyczne i wskazówki o charakterze politycznym w celu promowania dynamicznej, aktywnej pracy, w której siedzi się mniej, a także przykłady skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk w miejscu pracy. Podkreślono w nim znaczenie bycia aktywnym nie tylko w przypadku pracowników, lecz także dzieci w wieku szkolnym, tak aby zapewnić zrównoważoną pracę dla dzisiejszych pracowników oraz przyszłych pokoleń.