You are here

Publikacje

Powrót do pracy po zwolnieniu chorobowym związanym z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w kontekście zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy

21/06/2021 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 18 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednym z najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych przez pracowników i są powodem znaczącej części absencji w pracy.

W niniejszym artykule analizowany jest wpływ zagrożeń psychospołecznych związany z powrotem do pracy pracowników z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Podsumowując, ważnymi czynnikami pomyślnego powrotu do pracy jest holistyczna ocena zagrożeń fizycznych i psychospołecznych, program planowanego powrotu do pracy z udziałem pracownika oraz pozytywne środowisko pracy udzielające wsparcia.

W artykule opisano zasady dobrej praktyki dotyczące pomyślnego powrotu do pracy i podano jej przykłady.

  • Pobierz w: