You are here

Publikacje

Długotrwałe przyjmowanie pozycji stojącej: wpływ na zdrowie i porady w zakresie dobrych praktyk

08/06/2021 Rodzaj: Raporty 91 strony

Długotrwałe przyjmowanie tej samej pozycji stojącej stwarza zagrożenia dla zdrowia, powodując m.in. zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i wiele innych dolegliwości. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano częstotliwość występowania zjawiska przyjmowania wymuszonej pozycji w miejscach pracy w Europie, a także zawody i grupy pracowników najbardziej tym dotknięte. Omówiono w nim również prawodawstwo UE mające na celu ochronę pracowników oraz wytyczne dotyczące bezpiecznych limitów w zakresie długotrwałej pozycji stojącej.

W sprawozdaniu przedstawiono przykłady skutecznych środków ograniczających przybieranie długotrwałej pozycji stojącej, podkreślając znaczenie dostosowywania oceny ryzyka i środków zapobiegawczych do potrzeb poszczególnych osób i promując aktywną, zrównoważoną pracę.

W podsumowaniu znalazły się porady w zakresie dobrych praktyk dla miejsc pracy oraz wskazówki na temat strategii zapobiegania dla decydentów politycznych.

  • Pobierz w: