You are here

Publikacje

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego w sektorze opieki zdrowotnej

21/06/2020 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 23 strony

Rosnące obciążenie systemów opieki zdrowotnej, problemy związane z rekrutacją i starzenie się siły roboczej oznaczają, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą stać się coraz trudniejszym wyzwaniem w zakresie BHP w sektorze opieki zdrowotnej.

Ten dokument konsultacyjny zawiera przegląd piśmiennictwa na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscach pracy w sektorze opieki zdrowotnej. Przedstawia charakterystykę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i powszechność ich występowania w sektorze opieki zdrowotnej, dokonuje przeglądu czynników ryzyka i omawia skuteczne interwencje mające na celu profilaktykę, ograniczenie i kontrolę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscach pracy w sektorze opieki zdrowotnej.

  • Pobierz w: