You are here

Publikacje

Factsheet 73 - Zagrożenia i ryzyko związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów w miejscu pracy

03/07/2007 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Ręczne przemieszczanie ciężarów oznacza każdą z następujących czynności wykonywanych przez jednego pracownika lub większą liczbę pracowników: podnoszenie, podtrzymywanie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie lub przesuwanie ciężaru. Ciężar może być obiektem żywym (osoba lub zwierzę) lub nieożywionym (przedmiot). Odsetek pracowników, którzy zgłaszają wykonywanie prac polegających na ręcznym przemieszczaniu ciężarów, zmniejszył się w ostatnim czasie, ale nadal jest wysoki – w państwach UE-25 wynosi 34,5%, a w krajach UE-10 sięga 38,0%.

Do pobrania
download