You are here

Publikacje

Factsheet 72 - Schorzenia szyi i kończyn górnych związane z pracą

02/07/2007 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Prawie dwie trzecie pracowników w państwach członkowskich UE jest narażonych na powtarzające się ruchy ramion i rąk, a jedna czwarta – na wibracje przenoszone z narzędzi mechanicznych. Są to istotne czynniki mogące powodować schorzenia szyi i kończyn górnych, związane z pracą. Schorzenia te, stwierdzane u wielu pracowników wykonujących różne zawody, są najczęstszym rodzajem chorób zawodowych w Europie i stanowią ponad 45% wszystkich chorób zawodowych.