You are here

Publikacje

Factsheet 71 - Informacje wprowadzające na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą

01/07/2007 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe są w Europie najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym związanym z pracą. Prawie 24% pracowników z państw UE-25 skarży się na bóle kręgosłupa, a 22% – na bóle mięśniowe. Schorzenia te są bardziej powszechne w nowych państwach członkowskich, gdzie występują z częstością odpowiednio 39 i 36%.