You are here

Publikacje

E-fact 28: Techniki postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo-szkieletowym u pracowników służby zdrowia

11/01/2008 Rodzaj: Arkusze informacyjne 11 strony

Choroby mięśniowo-szkieletowe (MSD) związane z pracą są poważnym problemem wśród pracowników szpitali, w szczególności wśród personelu pielęgniarskiego. Przedmiotem największej troski są urazy pleców i nadwerężenia barków - oba te rodzaje urazów mogą być w poważnym stopniu osłabiające. Wykazano, że pielęgniarstwo jest jednym z zawodów najbardziej narażających na ból w dolnej części pleców. Podstawowymi przyczynami MSD są zadania związane z przemieszczaniem pacjentów, jak podnoszenie ich, przenoszenie i zmienianie ich pozycji.

Do pobrania
download