You are here

Publikacje

Cyfryzacja pracy: psychospołeczne czynniki ryzyka i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą

21/07/2021 Rodzaj: 22 strony

Cyfryzacja gospodarki zmieniła charakter pracy poprzez telepracę, pracę za pośrednictwem platform internetowych oraz pracę mobilną opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Po wybuchu pandemii COVID-19 wraz z wprowadzeniem środków ograniczających kontakty osobiste coraz więcej Europejczyków rozpoczęło pracę z domu.

W tym artykule dokonano przeglądu wpływu cyfryzacji na siłę roboczą w Europie oraz przeanalizowano jej konsekwencje dla psychospołecznych czynników ryzyka (np. obciążenie wynikające z charakteru wykonywanej pracy, duża ilość pracy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym) oraz fizyczne czynniki ryzyka (np. czynności powtarzalne, postawa) w kontekście zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Omówiono w nim również zapobieganie takim zaburzeniom oraz promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy.

  • Pobierz w: