You are here

Praktyczne narzędzia i wskazówki

Praktyczne narzędzia i wskazówki

Aby ułatwić ocenę ryzyka związanego z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i nim zarządzać w miejscu pracy, nasza łatwa w obsłudze baza danych oferuje szereg narzędzi praktycznych i wskazówek opracowanych na poziomie unijnym i krajowym.

Wśród zasobów znajdują się studia przypadku i materiały wizualne, które dotyczą licznych sektorów, rodzajów zagrożeń i środków profilaktycznych. Niektóre są jednoznacznie skierowane do określonych podmiotów, np. do pracodawców, pracowników lub kierowników, a inne koncentrują się na zarządzaniu zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego u określonych grup pracowników. Zasoby można filtrować według którejkolwiek z powyższych lub szeregu innych kategorii, co znacznie ułatwia znalezienie szukanych haseł.