You are here
19/10/2018

Bezpieczna praca z niebezpiecznymi chemikaliami w firmie farmaceutycznej

Studia przypadku
80657-0.jpg

Niniejsze studium przypadku przedstawia podejście partycypacyjne przyjęte przez firmę farmaceutyczną w Chorwacji w celu zarządzana ryzykiem związanym z pracą z niebezpiecznymi substancjami.

Wykraczająca poza prawodawstwo unijne i krajowe strategia firmy w zakresie BHP obejmuje wzmocnioną ocenę ryzyka, zaprzestanie – gdzie możliwe – stosowania niebezpiecznych chemikaliów i środki techniczne w celu zmniejszenia narażenia. Szczególny nacisk położono na pracownice karmiące piersią lub będące w ciąży, ponieważ większość pracowników to kobiety.

Szkolenia i podnoszenie świadomości oraz zaangażowanie wszystkich pracowników na każdym etapie opracowywania i wdrażania nowych chemicznych środków bezpieczeństwa są kluczowymi czynnikami powodzenia tej strategii ograniczania zagrożeń.

  • Pobieranie PDF (0.2MB) zakończy się po upływie: