You are here
27/06/2018

Wdrażanie systemu gospodarowania odpadami chemicznymi i niebezpiecznymi w instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach badawczych

Studia przypadku
80313-0.jpg

To studium przypadku dotyczy uniwersyteckiego programu gospodarowania odpadami w Polsce i pokazuje, jak uczelnie mogą współpracować ze sobą nad rozwiązywaniem problemów dotyczących gospodarowania niebezpiecznymi chemikaliami oraz ich utylizacji. W przeanalizowanym przypadku uniwersytecki wydział chemii w Gdańsku wprowadził nowy system zarządzania odpadami chemicznymi generowanymi przez uniwersytet, przechowywania ich oraz utylizacji. Stanowiło to część szerszego programu realizowanego w Polsce, który wdrożono na innych uczelniach.

  • Pobieranie PDF (0.3MB) zakończy się po upływie: