You are here

Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Kampania „Zapobieganie zagrożeniom zawodowym związanym z użytkowaniem maszyn i urządzeń roboczych”

Organizacja: 
ACT
Państwo: 
Portugalia
Opis: 

Kampania „Zapobieganie zagrożeniom zawodowym związanym z użytkowaniem maszyn i urządzeń roboczych” zapewnia minimalny poziom ochrony bezpieczeństwa pracowników i przyczynia się do wolnej i uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment Campaign