You are here
Substitution Support Portal

SUBSPORT – portal poświęcony pomocy w zakresie zastępowania

SUBSPORT – portal poświęcony pomocy w zakresie zastępowania jest bezpłatną, wielojęzyczną platformą wymiany informacji na temat zastępowania chemikaliów alternatywnymi substancjami i technologiami. Zastępowanie stanowi podstawowe działanie służące ograniczeniu ryzyka chemicznego stwarzanego dla środowiska i zdrowia publicznego. W tym sensie portal internetowy SUBSPORT ma ułatwiać wykonywanie tego wymagającego zadania przez udzielanie wytycznych w zakresie oceny substancji i zarządzania zastępowaniem przy jednoczesnym wsparciu przedsiębiorstw w wypełnianiu wymogów w zakresie zastępowania wynikających z przepisów prawa Unii. Wyświetl dodatkowe informacje