You are here
Substitution and Alternatives Assessment Tool Selector

Selektor narzędzi do oceny substancji zastępujących i alternatywnych

Selektor narzędzi wskazuje narzędzia online, oprogramowanie oraz źródła danych, z których można korzystać przy przeprowadzaniu oceny substancji zastępujących substancje chemiczne lub alternatywnych dla takich substancji. Każde z narzędzi i źródeł danych zawartych w selektorze zostało ocenione pod kątem standardowej listy potencjalnych atrybutów. Wyświetl dodatkowe informacje