You are here

Publikacje

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaną pracą : dlaczego nadal występują? Przykłady z przeglądu literatury

04/05/2020 Rodzaj: Raporty 69 strony

W niniejszym przeglądzie literatury zbadano przyczyny rozpowszechnionego występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników w UE. Mimo wdrożonych przepisów prawnych i środków zapobiegawczych częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego są nadal na wysokim poziomie.

Autorzy stwierdzają, że czynnikami wpływającymi na powszechną obecność zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników są: zmiany sposobu pracy, wiek i płeć, nawyki zdrowotne i przekonania, czynniki psychospołeczne i różnice społeczno-gospodarcze. Ich zdaniem potrzebne są nowe podejścia do zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego oraz opracowanie nowych zaleceń.

Wśród nich można wyróżnić bardziej holistyczne podejście do oceny ryzyka obejmujące zagrożenia fizyczne i psychospołeczne, przy czym oba z nich stwarzają ryzyko rozwoju zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego dla pracowników.