You are here

Analizy przykładów

Szkolenie pracowników obsługi hotelowej jako koordynatorów ds. profilaktyki w celu współpracy ze współpracownikami w zakresie zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego

27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 4 strony

Praca osób sprzątających w hotelach, osób odpowiedzialnych za czystość bielizny pościelowej i pracowników gastronomii wiąże się z koniecznością wykonywania niewygodnych ruchów i przyjmowania niewygodnej postawy, podnoszenia i pchania ciężarów, schylania się i wykonywania powtarzających się ruchów ramion.


Niniejsze studium przypadku pokazuje, jak szkolenie zespołu pracowników w zakresie zapobiegania ryzyku pomogło hotelowi we Francji w samodzielnym analizowaniu zagrożeń i wdrażaniu rozwiązań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.


Dzięki Regionalnej Kasie Chorych sześciu pracowników-ochotników (sprzątaczki, osoby odpowiedzialne za bieliznę i pracownicy cateringu) zostało przeszkolonych jako koordynatorzy ds. profilaktyki. W tej roli uważnie obserwowali warunki pracy, aby zidentyfikować zagrożenia, omawiali problemy z innymi pracownikami i sporządzali raporty z proponowanymi rozwiązaniami.


 

  • Pobierz w: