You are here

Analizy przykładów

Eliminowanie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u pracowników sektora uprawy winorośli poprzez podejście partycypacyjne obejmujące analizę wideo

27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Praca pracowników zajmujących się uprawą winorośli (produkcją winogron) wiąże się z długimi godzinami powtarzających się ruchów wykonywanych w niewygodnych pozycjach. W małej firmie zajmującej się uprawą winorośli we Francji absencja w sezonie przycinania drzew osiągnęła 50%.


Aby rozwiązać ten problem, kierownictwo zwróciło się o pomoc do Regionalnego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Niniejsze studium przypadku pokazuje, w jaki sposób interwencja partycypacyjna zmniejszyła ryzyko wystąpienia MSD. Konsultanci ds. ergonomii najpierw sfilmowali pracowników w miejscu pracy. Następnie przeanalizowali nagranie wideo z pracownikami, aby określić czynniki biomechaniczne, które pogorszyły ich stan.


Po zatwierdzeniu czynników z udziałem pracowników rozwiązania przetestowano poprzez ponowne nakręcenie filmu z pracownikami i omówienie wyników. 

  • Pobierz w: