You are here

Publikacje

Czynniki psychospołeczne w zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym (MSD) związanym z pracą

09/08/2022 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Związane z pracą zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są zwykle związane z fizycznymi czynnikami ryzyka, takimi jak duże obciążenia lub powtarzalne ruchy; jednak czynniki psychospołeczne mogą odgrywać znaczącą rolę. Nie tylko przyczyniają się one do zwiększenia ryzyka rozwoju lub zaostrzenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale mogą również stanowić przeszkodę w powrocie do pracy.


W niniejszej karcie informacyjnej przedstawiono czynniki psychospołeczne związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak nadmierne obciążenie pracą i słabe wsparcie społeczne, oraz wyjaśniono wpływ tych czynników na naszą fizjologię. Pokazano, że kluczem do zminimalizowania ich skutków jest całościowe, partycypacyjne podejście do oceny ryzyka w miejscu pracy, uwzględniające łącznie zarówno czynniki fizyczne, jak i psychospołeczne.