You are here

Publikacje

Czynniki psychospołeczne w zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą

16/08/2022 Rodzaj: Prezentacje

Chociaż to zwykle fizyczne czynniki wpływają na ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, czynniki psychospołeczne w miejscu pracy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju i zaostrzenia tego typu dolegliwości.


W niniejszej prezentacji Power Point przedstawiono, w jaki sposób czynniki psychospołeczne i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą być ze sobą powiązane, a także zawarto praktyczne zalecenia, pozwalające zidentyfikować źródło problemu i opracować środki zapobiegawcze.