You are here

Materiały kampanii

Przewodnik po kampanii - Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Kręgosłup i spółka proszą o uwagę

20/04/2020 Rodzaj: Materiał kampanii/promocyjny 36 strony

W przewodniku po kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022 znajdują się wszystkie informacje niezbędne do udziału w kampanii, w tym najważniejsze dane i linki do użytecznych zasobów. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą występują powszechnie wśród pracowników w Europie, więc odpowiednia profilaktyka i skuteczne zarządzanie tym problemem powinny być dla pracodawców priorytetem.

W przewodniku, który zawiera studia przypadku i praktyczne propozycje, nakreślono, jak współpraca między pracownikami i pracodawcami przekłada się na ugruntowanie kultury zapobiegania zagrożeniom. Wskazano też istotne znaczenie wczesnej interwencji i wsparcia dla pracowników z takimi dolegliwościami w powrocie do pracy. Przeanalizowano, kto jest szczególnie narażony i dlaczego należy promować dbałość o zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego już w młodym wieku.