You are here

Publikacje

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego podczas telepracy

15/02/2022 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rosnącą tendencję w zakresie telepracy. Praca z domu ma pewne zalety, takie jak oszczędzanie czasu na dojazdach. Wiąże się to jednak również z częstszym przebywaniem w pozycji siedzącej, izolacją społeczną od współpracowników i trudnościami w zakresie rozłączania się.


W niniejszej karcie informacyjnej wyjaśniono, dlaczego może to negatywnie wpływać na zdrowie telepracowników i przyczyniać się do powstania lub nasilenia się zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Zawiera ona wiele wskazówek dla pracowników i pracodawców na temat stworzenia wygodnego i zdrowego biura w domu oraz porady dotyczące utrzymywania aktywności podczas telepracy.