You are here

Publikacje

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego poprzez udział pracowników

13/05/2022 Rodzaj: Prezentacje

W niniejszej prezentacji zawarto przegląd udziału pracowników w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego oraz kroki, jakie pracodawcy mogą podjąć w celu aktywnego zaangażowania pracowników w wykrywanie problemów związanych z układem mięśniowo-szkieletowym oraz wybór i wdrażanie najlepszych rozwiązań.


Jest ona oparta na następujących publikacjach:


Udział pracowników w zapobieganiu ryzyku zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w pracy


Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego poprzez aktywny udział pracowników: wskazówki dotyczące dobrych praktyk


Można także pobrać niniejszą prezentację z platformy Slideshare