You are here

Analizy przykładów

Warsztaty z udziałem przygotowujących posiłki kobiet poświęcone możliwościom radzenia sobie z dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego

27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 2 strony

Pracownicy kuchni są narażeni na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), ponieważ zadania związane z przyrządzaniem posiłków wiążą się z koniecznością dźwigania i przenoszenia ciężarów, a także wykonywania niewygodnych i powtarzalnych ruchów.


W studium przypadku z Finlandii opisano, w jaki sposób warsztaty z udziałem pracowników kuchni mogą pomóc im w ustaleniu, przeanalizowaniu i wdrożeniu rozwiązań związanych z ryzykiem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Koordynacją projektu interwencji opartej na uczestnictwie zajmował się ekspert zewnętrzny. Projekt obejmował organizację serii warsztatów dla 504 pracowników kuchni.


Uczestnicy warsztatów mogli przeanalizować zagrożenia, opracować rozwiązania i wdrażać je w miejscu pracy. W kuchniach wprowadzono ponad 400 ergonomicznych zmian.  

  • Pobierz w: