You are here

Analizy przykładów

Podejście partycypacyjne do zmniejszania ryzyka związanego z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi u konserwatorów

27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 4 strony

Praca konserwatorów w zakładach produkcyjnych jest często związana z niewygodnymi ruchami i pozycjami w ograniczonych przestrzeniach.


W niniejszym studium przypadku opisano interwencję partycypacyjną w zakładzie produkującym soczewki okularowe w Irlandii, mającą na celu zmniejszenie ryzyka MSD u konserwatorów. Wewnętrzny koordynator ds. bezpieczeństwa i zdrowia zorganizował interwencję, w którą zaangażowani byli zarówno konserwatorzy, jak i operatorzy maszyn.


Wspólnie zidentyfikowali i ocenili ryzyko, skupiając się na konkretnym zadaniu, które konserwatorzy musieli wykonywać w pozycji klęczącej. Po znalezieniu rozwiązania przeprowadzono konsultacje zarówno z konserwatorami, jak i operatorami, aby upewnić się, że proponowana zmiana będzie miała pozytywny wpływ na wszystkie osoby zaangażowane w środowisko pracy.      

  • Pobierz w: