You are here

Analizy przykładów

Niemcy: Systematyczne podejście do zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego

19/03/2020 Rodzaj: Studia przypadku 10 strony

W tym studium przypadku zwrócono uwagę na holistyczne podejście do zwalczania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w Niemczech, które umożliwiają obszerne ramy prawne. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są najczęstszą przyczyną absencji w pracy w Niemczech, a ich profilaktyka jest jednym z priorytetów wspólnej niemieckiej strategii w zakresie BHP.

W opracowywanie i wdrażanie tej strategii zaangażowanych jest wiele zainteresowanych stron – rząd federalny, kraje związkowe oraz instytucje oferujące ubezpieczenie wypadkowe, eksperci ds. bezpieczeństwa oraz lekarze medycyny pracy – co umożliwia wielowymiarowe podejście nastawione na współpracę. Ustawa o profilaktycznej opiece zdrowotnej stanowi solidną podstawę prawną takiej współpracy i uznaje potrzebę zintegrowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia nie tylko w miejscach pracy, ale też w miejscach zamieszkania i nauki.

  • Pobierz w: