You are here

Analizy przykładów

Zaangażowanie pracowników w planowanie bezpiecznego i ergonomicznego warsztatu stolarskiego przy użyciu metody SOBANE i symulacji

27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 5 strony

Kiedy władze belgijskiego okręgu Namur podjęły decyzję o przeniesieniu działu napraw i konserwacji majątku trwałego do nowego budynku, stolarze zatrudnieni w tej jednostce zostali zaproszeni do wspólnego planowania miejsca pracy i układu warsztatu stolarskiego.

To studium przypadku pokazuje udaną współpracę kierownictwa, pracowników stolarni, ergonomisty i architekta w celu stworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca pracy. Ergonomista ułatwił realizację projektu i ściśle współpracował z dwoma pracownikami stolarni w celu przeanalizowania zagrożeń i określenia warunków technicznych nowego warsztatu. Wykonali oni różne symulacje, aby określić najlepsze rozmieszczenie stanowisk pracy i maszyn w nowym obiekcie, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące przestrzeni, a także aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

  • Pobierz w: