You are here

Analizy przykładów

Francja: Program TMS Pros i inne inicjatywy zwalczające zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

19/03/2020 Rodzaj: Studia przypadku 13 strony

W tym studium przypadku ukazano, że częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego we Francji jest bardzo wysoka i że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są wiodącą przyczyną chorób zawodowych. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zwalczano za pośrednictwem serii inicjatyw, w tym przez programy wsparcia i wytyczne.

Program TMS Pros oferuje przedsiębiorstwom wsparcie w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą oraz zapewnia pomoc finansową małym i średnim przedsiębiorstwom.

W celu poprawy nadzoru epidemiologicznego ryzyka zawodowego we Francji utworzono system monitorowania problemów zdrowotnych związanych z pracą, o nazwie CONSTANCES. Program przyczyni się do lepszego zrozumienia powiązań między czynnikami zawodowymi i problemami zdrowotnymi oraz zapewni solidną podstawę dowodową dla decyzji politycznych.

  • Pobierz w: