You are here

Publikacje

Sprawozdanie podsumowujące – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego: powiązanie z psychospołecznymi czynnikami ryzyka w miejscu pracy

17/11/2021 Rodzaj: Raporty 9 strony

Wysiłki na rzecz zmniejszenia ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy koncentrowały się dotychczas na fizycznych czynnikach pracy. Istotne znaczenie ma jednak związek między zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego a czynnikami psychospołecznymi, takimi jak nadmierne obciążenie pracą i brak wsparcia. Ryzyko psychospołeczne może przyczynić się do powstawania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz je pogłębiać, a zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą być związane z czynnikami psychospołecznymi.


Uwzględniając obecną kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, ten aktualny przegląd piśmiennictwa stanowi analizę dowodów potwierdzających powiązanie między psychospołecznymi czynnikami ryzyka a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Zawiera on zalecenia dotyczące skutecznych podejść do zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, omówione są w nim też sposoby, w jakie pracodawcy mogą pomóc w rehabilitacji i powrocie do pracy pracowników z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.