You are here

Publikacje

Ergonomia partycypacyjna a zapobieganie schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy

07/04/2021 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 14 strony

Niniejszy dokument konsultacyjny zawiera wprowadzenie do partycypacyjnych podejść do ergonomii i analizuje ich skuteczność w zapobieganiu schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą. Interwencje z zakresu ergonomii partycypacyjnej angażują ludzi wykonujących daną pracę w projektowanie rozwiązań, których celem jest ograniczenie powiązanego ryzyka ergonomicznego.

W dokumencie wyjaśniono, jak to działa, oceniono niektóre korzyści tych podejść i wyjaśniono, dlaczego trudno jest ocenić powodzenie ich stosowania. Przedstawiono w nim również praktyczne zasoby, dalsze lektury i szereg studiów przypadku dotyczących stosowania ergonomii partycypacyjnej w celu ograniczenia ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy.