You are here

Publikacje

COVID-19 i choroby układu mięśniowo-szkieletowego: podwójne zagrożenie dla pracowników migrujących w Europie?

28/05/2021 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 25 strony

COVID-19 przedstawia nowe i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia związane z pracą. W niniejszym dokumencie konsultacyjnym analizowane są nieproporcjonalne zagrożenia, którym czoło muszą stawić pracownicy migrujący stanowiący jedną z najbardziej wrażliwych grup europejskiej siły roboczej.

Uwagę zwrócono na zawody związane ze szczególnie wysokim ryzykiem narażenia na COVID-19, a także na te związane z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, które są kolejnym powszechnie występującym zagrożeniem związanym z pracą.

Wyniki pokazują, że w zawodach o wysokim narażeniu na wirus COVID-19, w połączeniu z zagrożeniami związanymi z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, występuje nadreprezentacja pracowników migrujących, co potwierdza, że COVID-19 jeszcze pogłębił istniejące nierówności między pracownikami migrującymi.

Dokument zaleca szeroki zakres środków w celu zapewnienia ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników migrujących, w tym ukierunkowane kampanie informacyjne, dostęp do opieki zdrowotnej i środki mające na celu wsparcie zatrudnienia.

  • Pobierz w: