You are here

Analizy przykładów

Austria: Programy wsparcia AUVA – AUVAsicher i AUVAfit oraz inne inicjatywy zwalczające zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

19/03/2020 Rodzaj: Studia przypadku 9 strony

W tym studium przypadku stwierdzono, że odsetek pracowników z zaburzeniem układu mięśniowo-szkieletowego w Austrii jest wyższy niż średnia unijna. Zwalczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego stanowi priorytet krajowych strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). AUVA, największy ustawowy dostawca ubezpieczeń wypadkowych w Austrii, jest prawnie upoważniony do bezpłatnego udzielania małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) porad dotyczących bezpieczeństwa i medycyny pracy.

Program AUVAsicher dotyczy w szczególności profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. MŚP zmagają się z pewnymi wyzwaniami, jak np. brak wiedzy i świadomości na temat BHP w samym przedsiębiorstwie, więc inicjatywy takie jak AUVAsicher oferują cenną możliwość uzyskania wsparcia.

AUVA pomaga również przedsiębiorstwom za pośrednictwem programów AUVAfit i BAUfit. Program AUVAfit skupia się zwłaszcza na obciążeniu umysłowym i psychicznym.

  • Pobierz w: