You are here

Publikacje

Więcej informacji o poszczególnych tematach znajduje się tutaj. Dostępny jest pełny zakres zasobów, począwszy od krótkich informacji ogólnych po dogłębne analizy. Wśród naszych publikacji można znaleźć zarówno sprawozdania sporządzone w następstwie pilotażowego projektu Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, jak również nowoczesne opracowania dotyczące poszczególnych sektorów, grup pracowników lub zagrożeń oraz broszury z podsumowaniem kluczowych kwestii. 

09/03/2016
74881-0.jpg

Przedsiębiorstwo OSL jest właścicielem głównego portu lotniczego w Norwegii i zarządza tym portem lotniczym. Przedsiębiorstwo OSL zatrudniające 500 pracowników, których średnia wieku wynosi 46 lat i którzy wykonują 50% swojej pracy w ramach pracy zmianowej, opracowało politykę „Fazy życia”, aby...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74848-0.jpg

W 2008 r. rząd austriacki – we współpracy z parterami społecznymi – przystąpił do realizacji programu Fit for the Future (Fit für die Zukunft). Celem programu było utrzymanie zatrudnialności dzięki zwiększaniu i pielęgnowaniu zdolności do pracy przy jednoczesnym dążeniu do ograniczenia liczby...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74879-0.jpg

Van der Geest Schilderspecialisten to firma malarska zatrudniająca 125 osób, z których większość ukończyła 45. rok życia. Choć w Holandii nie przyjęto przepisów nakładających na pracodawców obowiązek realizacji programów zdrowotnych dla pracowników w starszym wieku, w 2010 r. przedsiębiorstwo...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74877-0.jpg

W Latvijas Balzams, przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją napojów alkoholowych, zatrudnionych jest 600 pracowników, przy czym 20% z nich ukończyło 57. rok życia. Procedury wysokiego ryzyka stosowane w przedsiębiorstwie zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie

Dostępne publikacje

17/04/2012
43391-0.jpg

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy pomagają przedsiębiorstwom i organizacjom w odniesieniu sukcesu i przynoszą korzyści szeroko pojętemu społeczeństwu. Ten przewodnik zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy poprzez...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
17/04/2012
43348-0.jpg

Pracownicy często mają gruntowną wiedzę na temat swojej pracy i pomysły na poprawę jej bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik pokazuje, jak pracownicy mogą wykorzystać tę wiedzę w celu aktywnej współpracy ze swoimi przełożonymi w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
11/01/2010
44498-0.jpg

Zróżnicowanie siły roboczej w miejscu pracy i zarządzanie taką grupą to dziś istotne kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Nie przeprowadzono jednakże zbyt wielu badań dotyczących oceny ryzyka z perspektywy tego zróżnicowania. Brak ciągle praktycznych narzędzi oceny ryzyka...Zobacz więcej

PDF Biuletyn „Fakty” Pobierz w formacie
06/09/2007
45584-0.jpg

Schorzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD) są najczęściej spotykanym w Europie problemem zdrowotnym związanym z pracą. Zwalczanie MSD wymaga podjęcia działań w miejscu pracy. Po pierwsze, konieczne są kroki zapobiegawcze. Jednak w przypadku pracowników, którzy już cierpią na MSD, należy utrzymać ich...Zobacz więcej

PDF Biuletyn „Fakty” Pobierz w formacie

Pages

Inne istotne publikacje w języku Angielskim

07/11/2016
76185-0.jpg

Przedmiotowe streszczenie zostało sporządzone w oparciu o raport zawierający główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski i trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
03/11/2016
76390-0.jpg

Przedmiotowa broszura informacyjna zawiera zwięzłe streszczenie informacji zamieszczonych w raporcie zawierającym główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
26/10/2016
76440-0.jpg

Sprawozdanie to sporządzono w oparciu o główne ustalenia trzyletniego projektu pilotażowego zainicjowanego przez Parlament Europejski i zarządzanego przez EU-OSHA poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły roboczej....Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie

Pages