You are here

Publikacje

Więcej informacji o poszczególnych tematach znajduje się tutaj. Dostępny jest pełny zakres zasobów, począwszy od krótkich informacji ogólnych po dogłębne analizy. Wśród naszych publikacji można znaleźć zarówno sprawozdania sporządzone w następstwie pilotażowego projektu Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, jak również nowoczesne opracowania dotyczące poszczególnych sektorów, grup pracowników lub zagrożeń oraz broszury z podsumowaniem kluczowych kwestii. 

11/10/2016
77765-0.jpg

W przedmiotowym raporcie poruszającym problematykę starzenia się siły roboczej przedstawiono przegląd podejść do kwestii związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy w Europie. Poddano w nim analizie czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie w poszczególnych krajach systemów umożliwiających...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
05/10/2016
76438-0.jpg

W niniejszej broszurze zawarto kluczowe informacje na temat opracowanego przez EU-OSHA raportu z analizy poświęconego polityce i działaniom na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, których celem jest rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska starzenia się społeczeństwa europejskiego. Pokrótce...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
11/10/2016
76181-0.jpg

W przedmiotowej broszurze zawarto kluczowe informacje na temat opracowanego przez EU-OSHA raportu z analizy poświęconego polityce i działaniom prowadzonym na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, które mają na celu rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska starzenia się...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
11/10/2016
77795-0.jpg

W przedmiotowej broszurze zawarto krótkie podsumowanie opracowanego przez EU-OSHA raportu z analizy poświęconego polityce i działaniom prowadzonym na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, które mają na celu rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska starzenia się...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie

Dostępne publikacje

03/11/2016
77730-0.jpg

Przedmiotowa broszura informacyjna zawiera zwięzłe streszczenie informacji zamieszczonych w raporcie zawierającym główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
11/10/2016
77765-0.jpg

W przedmiotowym raporcie poruszającym problematykę starzenia się siły roboczej przedstawiono przegląd podejść do kwestii związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy w Europie. Poddano w nim analizie czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie w poszczególnych krajach systemów umożliwiających...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
11/10/2016
77795-0.jpg

W przedmiotowej broszurze zawarto krótkie podsumowanie opracowanego przez EU-OSHA raportu z analizy poświęconego polityce i działaniom prowadzonym na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, które mają na celu rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska starzenia się...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
05/10/2016
77839-0.jpg

W przedmiotowej broszurze informacyjnej opracowanej w oparciu o wyniki przeglądu badań przedstawiono kluczowe ustalenia dotyczące kobiet, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz zrównoważonego modelu zatrudnienia w kontekście starzenia się siły roboczej.

W...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie

Pages

Inne istotne publikacje w języku Angielskim

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Zobacz więcej

PDF Dokumenty do dyskusji Pobierz w formacie
29/06/2017
77548-0.jpg

Raport ten zwraca uwagę na różnorodne wyzwania związane ze starzejącą się siłą roboczą i rozważa innowacyjne rozwiązania. Pod kierunkiem EU-OSHA i we współpracy z Cedefop, EIGE i Eurofound, każda agencja UE skupia się na innym aspekcie zmian demograficznych i ich wpływu na...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
07/11/2016
76185-0.jpg

Przedmiotowe streszczenie zostało sporządzone w oparciu o raport zawierający główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski i trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie

Pages