You are here

Publikacje

Więcej informacji o poszczególnych tematach znajduje się tutaj. Dostępny jest pełny zakres zasobów, począwszy od krótkich informacji ogólnych po dogłębne analizy. Wśród naszych publikacji można znaleźć zarówno sprawozdania sporządzone w następstwie pilotażowego projektu Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, jak również nowoczesne opracowania dotyczące poszczególnych sektorów, grup pracowników lub zagrożeń oraz broszury z podsumowaniem kluczowych kwestii. 

11/07/2016
76200-0.jpg

This report investigates workplace practices implemented by 36 companies — of varying sizes and across different sectors — to address the challenges of an ageing workforce. It looks at how to either keep older employees in work for longer or improve the health and wellbeing of all...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
11/07/2016
76173-0.jpg

The European workforce is ageing. Older workers are particularly at risk of early disability retirement and long-term sickness absence, the costs of which are substantial. The objective of the review is to provide an up-to-date summary of knowledge regarding vocational...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
22/03/2016
76189-0.jpg

This review presents a wide variety of tools and resources to be used to make workplaces safe and ensure employees are healthy, no matter what their age. They focus on a variety of topics, target groups and methods, so there is something to suit everyone. With the European workforce ageing,...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
11/10/2016
76183-0.jpg

W przedmiotowej broszurze zawarto krótkie podsumowanie opracowanego przez EU-OSHA raportu z analizy poświęconego polityce i działaniom prowadzonym na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, które mają na celu rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska starzenia się...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie

Dostępne publikacje

17/04/2012
43391-0.jpg

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy pomagają przedsiębiorstwom i organizacjom w odniesieniu sukcesu i przynoszą korzyści szeroko pojętemu społeczeństwu. Ten przewodnik zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy poprzez...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
17/04/2012
43348-0.jpg

Pracownicy często mają gruntowną wiedzę na temat swojej pracy i pomysły na poprawę jej bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik pokazuje, jak pracownicy mogą wykorzystać tę wiedzę w celu aktywnej współpracy ze swoimi przełożonymi w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
11/01/2010
44498-0.jpg

Zróżnicowanie siły roboczej w miejscu pracy i zarządzanie taką grupą to dziś istotne kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Nie przeprowadzono jednakże zbyt wielu badań dotyczących oceny ryzyka z perspektywy tego zróżnicowania. Brak ciągle praktycznych narzędzi oceny ryzyka...Zobacz więcej

PDF Biuletyn „Fakty” Pobierz w formacie
06/09/2007
45584-0.jpg

Schorzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD) są najczęściej spotykanym w Europie problemem zdrowotnym związanym z pracą. Zwalczanie MSD wymaga podjęcia działań w miejscu pracy. Po pierwsze, konieczne są kroki zapobiegawcze. Jednak w przypadku pracowników, którzy już cierpią na MSD, należy utrzymać ich...Zobacz więcej

PDF Biuletyn „Fakty” Pobierz w formacie

Pages

Inne istotne publikacje w języku Angielskim

07/11/2016
76185-0.jpg

Przedmiotowe streszczenie zostało sporządzone w oparciu o raport zawierający główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski i trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
03/11/2016
76390-0.jpg

Przedmiotowa broszura informacyjna zawiera zwięzłe streszczenie informacji zamieszczonych w raporcie zawierającym główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
26/10/2016
76440-0.jpg

Sprawozdanie to sporządzono w oparciu o główne ustalenia trzyletniego projektu pilotażowego zainicjowanego przez Parlament Europejski i zarządzanego przez EU-OSHA poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły roboczej....Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie

Pages