You are here

Publikacje

Więcej informacji o poszczególnych tematach znajduje się tutaj. Dostępny jest pełny zakres zasobów, począwszy od krótkich informacji ogólnych po dogłębne analizy. Wśród naszych publikacji można znaleźć zarówno sprawozdania sporządzone w następstwie pilotażowego projektu Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, jak również nowoczesne opracowania dotyczące poszczególnych sektorów, grup pracowników lub zagrożeń oraz broszury z podsumowaniem kluczowych kwestii. 

04/10/2016
76191-0.jpg

W niniejszej publikacji zawierającej streszczenie pełnej wersji raportu pt. „Przegląd badań poświęconych kwestiom związanym z BHP i zjawisku starzenia się siły roboczej” przedstawiono kontekst, w którym przeprowadzono wspomniany przegląd – tj. omówiono kwestie związane ze...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
04/10/2016
76432-0.jpg

W niniejszym opracowaniu nakreślono kontekst, w jakim przeprowadzono badanie: starzenie się siły roboczej w Europie. W badaniu przeanalizowano trzy główne zagadnienia: 1) „Jakie zmiany zachodzą u starzejących się osób?”, 2) „Jakie skutki zmiany te wywierają przez cały okres życia...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
05/10/2016
76195-0.jpg

W przedmiotowej broszurze informacyjnej opracowanej w oparciu o wyniki przeglądu badań przedstawiono kluczowe ustalenia dotyczące kobiet, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz zrównoważonego modelu zatrudnienia w kontekście starzenia się siły roboczej.

W...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
04/10/2016
76197-0.jpg

W niniejszym opracowaniu podsumowano ustalenia dotyczące związku między płcią a wiekiem w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwrócono w nim uwagę na konieczność uwzględniania wynikających z wieku zmian związanych z (biologicznymi) różnicami płciowymi – np. menopauzy, w...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie

Dostępne publikacje

17/04/2012
43391-0.jpg

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy pomagają przedsiębiorstwom i organizacjom w odniesieniu sukcesu i przynoszą korzyści szeroko pojętemu społeczeństwu. Ten przewodnik zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy poprzez...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
17/04/2012
43348-0.jpg

Pracownicy często mają gruntowną wiedzę na temat swojej pracy i pomysły na poprawę jej bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik pokazuje, jak pracownicy mogą wykorzystać tę wiedzę w celu aktywnej współpracy ze swoimi przełożonymi w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
11/01/2010
44498-0.jpg

Zróżnicowanie siły roboczej w miejscu pracy i zarządzanie taką grupą to dziś istotne kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Nie przeprowadzono jednakże zbyt wielu badań dotyczących oceny ryzyka z perspektywy tego zróżnicowania. Brak ciągle praktycznych narzędzi oceny ryzyka...Zobacz więcej

PDF Biuletyn „Fakty” Pobierz w formacie
06/09/2007
45584-0.jpg

Schorzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD) są najczęściej spotykanym w Europie problemem zdrowotnym związanym z pracą. Zwalczanie MSD wymaga podjęcia działań w miejscu pracy. Po pierwsze, konieczne są kroki zapobiegawcze. Jednak w przypadku pracowników, którzy już cierpią na MSD, należy utrzymać ich...Zobacz więcej

PDF Biuletyn „Fakty” Pobierz w formacie

Pages

Inne istotne publikacje w języku Angielskim

07/11/2016
76185-0.jpg

Przedmiotowe streszczenie zostało sporządzone w oparciu o raport zawierający główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski i trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
03/11/2016
76390-0.jpg

Przedmiotowa broszura informacyjna zawiera zwięzłe streszczenie informacji zamieszczonych w raporcie zawierającym główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
26/10/2016
76440-0.jpg

Sprawozdanie to sporządzono w oparciu o główne ustalenia trzyletniego projektu pilotażowego zainicjowanego przez Parlament Europejski i zarządzanego przez EU-OSHA poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły roboczej....Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie

Pages