You are here

Zastępowanie

W miarę możliwości substancje niebezpieczne należy całkowicie wyeliminować z miejsca pracy. Często substancje niebezpieczne można zastąpić bezpiecznymi lub mniej szkodliwymi substancjami alternatywnymi. Można też zastąpić proces, w wyniku którego powstają substancje niebezpieczne, procesem, w którym takie substancje nie są wytwarzane.

Wyeliminowanie i zastąpienie substancji niebezpiecznych stanowią priorytetowe działania w ramach przepisów unijnych dotyczących tych substancji. Wydaje się jednak, że w wielu miejscach pracy trudno jest wprowadzić zastąpienie. W związku z tym konieczne jest zapewnienie większego wsparcia w tym obszarze.

Dzięki naszym odpowiednim narzędziom i informacjom oraz analizom przykładów, które ilustrują proces zastępowania w praktyce, możesz sprawić, że zastępowanie będzie wykonalne w Twoim miejscu pracy.