You are here

Zarządzanie ryzykiem

Kluczem do skutecznego zarządzania ryzykiem jest ustanowienie kultury zapobiegania zagrożeniom – każdy w danym miejscu pracy powinien wykazywać aktywne zainteresowanie i brać czynny udział w zapewnianiu bezpiecznego środowiska pracy.

Ocena ryzyka jest istotnym wymogiem dla osiągnięcia skutecznego zapobiegania ryzyku i – jeżeli w danym miejscu pracy występują substancje niebezpieczne – stanowi w UE wymóg prawny. Przepisy wymagają także, aby w miejscu pracy stosowano podejście hierarchiczne do zapobiegania ryzyku.

Na szczęście dostępnych jest wiele narzędzi i materiałów z wytycznymi w tym zakresie. Zawierają one rozwiązania praktyczne i mogą pomóc przedsiębiorstwu w przestrzeganiu przepisów oraz zarządzaniu ryzykiem poprzez wdrożenie skutecznej oceny ryzyka i środków zapobiegawczych.