You are here

Fakty i liczby

Mimo obowiązujących przepisów, które mają na celu ochronę pracowników, substancje niebezpieczne nadal stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników w wielu miejscach pracy w całej UE. Jak wynika ze sprawozdań, substancje niebezpieczne występują w 38 % miejsc pracy – w niektórych sektorach liczba ta sięga niemal dwóch trzecich. Substancje niebezpieczne stanowią przyczynę znacznej części chorób zawodowych, a niektóre grupy pracowników są szczególnie narażone na powiązane ryzyko. Szczególnie dużym problemem jest narażenie na oddziaływanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy – skutkuje ono 80 tys. zgonów i kosztuje  2,4  mld EUR każdego roku.

Powyższe fakty i liczby wskazują jedynie charakter i skalę problemu. Z naszych sprawozdań, biuletynów i infografik dowiesz się znacznie więcej.