You are here

Substancje rakotwórcze

Każdego roku w UE odnotowuje się 120 tys. zachorowań na raka w wyniku narażenia na substancje rakotwórcze w pracy, skutkujących niemal 80 tys. zgonów. Jest to niedopuszczalne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w wielu przypadkach nowotworom pochodzenia zawodowego można zapobiec poprzez zarządzanie takim narażeniem.

W miejscach pracy w całej UE obecne są setki substancji rakotwórczych. Wiele z nich powstaje w wyniku procesów pracy, stąd trudno jest prowadzić ich monitorowanie. Przedsiębiorstwa często nie zdają sobie sprawy z tego, że do substancji rakotwórczych mają zastosowanie znacznie ostrzejsze przepisy niż do innych substancji niebezpiecznych.

Substancje rakotwórcze mogą stanowić problem również w Twoim miejscu pracy – dowiedz się więcej dzięki naszym przystępnym zasobom i wytycznym.