You are here

Podnoszenie świadomości

Pracodawcy, kierownicy i pracownicy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że w ich miejscu pracy występują substancje niebezpieczne, i nie rozumieją w pełni związanych z tymi substancjami zagrożeń. Kluczowe znaczenie ma podnoszenie świadomości na temat charakteru i powszechności substancji niebezpiecznych, skutecznych strategii zarządzania ryzykiem, a najlepiej jego wyeliminowania, oraz na temat obowiązujących przepisów, które mają na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami.

Dzięki zgromadzonym przez nas zasobom możesz dowiedzieć się więcej na temat tych kwestii. Możesz również uzyskać dostęp do istniejących praktycznych narzędzi i wytycznych, które stanowią pomoc w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim w miejscu pracy, oraz zdobyć wszelkie niezbędne informacje na temat prowadzenia własnej kampanii służącej podnoszeniu świadomości.