You are here
Preventing needlestick injuries

Zapobieganie zranieniom igłami do zastrzyków

Pracownicy służby zdrowia odnoszą rocznie 2 mln zranień igłami do zastrzyków, które skutkują zakażeniem wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz HIV[1]. Ten zestaw informacyjny, opracowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zapewnia techniczne i polityczne wytyczne dla pracowników służby zdrowia, zarządzających i polityków w celu promowania bezpieczeństwa iniekcji. Wyświetl dodatkowe informacje