You are here

Aktualności

02/11/2021

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: każdy potrzebuje ochrony

diversity-4-220.jpg

Czy wiesz, że pracownicy doświadczający dyskryminacji — w tym kobiety, pracownicy migrujący i osoby LGBTI — są również bardziej narażeni na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą? Priorytetowy obszar poświęcony zróżnicowaniu pracowników na stronie internetowej naszej kampanii „Dźwigaj z głową” zawiera zasoby niezbędne do zapewnienia równej ochrony wszystkim pracownikom.


Studia przypadków, raporty, praktyczna prezentacja i arkusz informacyjny — i wiele innych materiałów — podkreślają specyficzne potrzeby tych pracowników i dostarczają wskazówek, jak uwzględnić te potrzeby podczas oceny zagrożeń związanych z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i projektowania środków zapobiegawczych.  


Odwiedź teraz priorytetowy obszar poświęcony zróżnicowaniu pracowników na stronie kampanii


Dowiedz się więcej na temat naszej działalności w obszarze badań nad zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanymi z pracą