You are here

Aktualności

18/01/2022

Dlaczego wielodyscyplinarne procesy opieki mogą przynieść korzyści osobom cierpiącym na stwardnienie rozsiane

virtual-mouse-440.jpg

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wpływają na życie osób cierpiących na stwardnienie rozsiane, w tym na ich zdolność do pracy. We wspólnym dokumencie konsultacyjnym opracowanym przez włoski krajowy instytut ubezpieczeń od wypadków w pracy (INAIL) i EU-OSHA przedstawiono interwencje i strategie zapobiegania mogące łagodzić wpływ zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego na pracowników cierpiących na stwardnienie rozsiane.


Dostosowanie warunków i środowiska pracy do pracowników chorych na stwardnienie rozsiane jest korzystne, zwłaszcza by umożliwić tym osobom znalezienie pracy i jej utrzymanie. Ponadto wprowadzenie wielodyscyplinarnego procesu opieki, szczególnie terapii zajęciowej, pomogłoby tym pracownikom lepiej funkcjonować i uczestniczyć w codziennym życiu i pracy z większą wydajnością i z mniejszymi ograniczeniami.


Przeczytaj dokument konsultacyjny Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe u pracowników ze stwardnieniem rozsianym: przegląd zorientowany na zadania


Więcej informacji o chorobach przewlekłych znajduje się w materiałach z kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową”.