You are here

Aktualności

16/12/2021

Zagrożenia psychospołeczne i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: analiza powiązań i strategii prewencyjnych

esener---psychosocial---440_1.jpg

W nowym sprawozdaniu zbadano powiązania między czynnikami psychospołecznymi a zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi (MSD) w miejscu pracy, wykorzystując dane z najnowszego europejskiego badania warunków pracy oraz europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń.


Stwierdzono w nim, że niektóre czynniki psychospołeczne – takie jak czas pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia i wsparcie ze strony kierownictwa – mają większy wpływ na MSD niż czynniki związane z socjodemografią, krajem lub sektorem gospodarki. Oznacza to, że środki podejmowane na poziomie miejsca pracy w celu uwzględnienia i wyeliminowania zagrożeń psychospołecznych mogą być bardzo skuteczne w zapobieganiu MSD.


W sprawozdaniu podkreślono znaczenie całościowej oceny ryzyka i tworzenia zdrowej kultury organizacyjnej firmy dla zwalczania zagrożeń psychospołecznych i MSD oraz poprawy samopoczucia pracowników.


Aby uzyskać więcej szczegółów i zaleceń, przeczytaj pełne sprawozdanie


Zapoznaj się ze streszczeniem wszystkich kluczowych punktów


Odwiedź stronę internetową kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”