You are here

Aktualności

07/10/2022

Zdrowie psychospołeczne i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są ze sobą powiązane, a badania pokazują w jaki sposób

HL_link_0.jpg

W nowych badaniach opublikowanych przez EU-OSHA stwierdzono związek między psychospołecznymi czynnikami ryzyka a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.


Opierając się na najnowszych europejskich danych dotyczących znaczenia dobrostanu psychicznego, badacze analizują, w jaki sposób zagrożenia psychospołeczne mogą przyczynić się do wystąpienia i nasilenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, a także w jaki sposób zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą być powiązane z czynnikami psychospołecznymi. Badacze udzielają zaleceń dotyczących skutecznych metod zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i omawiają, w jaki sposób wczesne interwencje i wsparcie ze strony pracodawców i współpracowników mogą ułatwić pracownikom powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim związanym z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.  


Dostępne są również zalecenia dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w trakcie przechodzenia na telepracę.


Dowiedz się więcej z naszych raportów z badań i podsumowań:


Dowiedz się więcej na temat obszaru priorytetowego Zagrożenia psychospołeczne w ramach kampanii „Dźwigaj z głową”.