You are here

PAimage_0.png

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Dźwigaj z głową” jest zorganizowana według obszarów priorytetowych, które są promowane poprzez specjalne działania komunikacyjne i pakiety promocyjne w trakcie dwóch całorocznych cykli kampanii. Tę nową funkcję stworzono, by obejmowała szczegółowe i istotne tematy poświęcone chorobom układu mięśniowo-szkieletowego; oferuje ona duży wybór zasobów i materiałów opublikowanych i promowanych zgodnie z niniejszym kalendarzem:

  • Prewencja – październik-grudzień 2020 r.
  • Fakty i liczby – styczeń-marzec 2021 r.
  • Choroby przewlekłe – kwiecień-czerwiec 2021 r.
  • Praca w pozycji siedzącej – lipiec-październik 2021 r.
  • Różnorodność pracowników – listopad 2021 r. - styczeń 2022 r.
  • Telepraca – luty-kwiecień 2022 r.
  • Przyszłe pokolenia – maj-sierpień 2022 r.
  • Zagrożenia psychospołeczne – wrzesień-listopad 2022 r.