You are here

Aktualności

18/11/2021

Nowe dowody na związek między czynnikami psychospołecznymi a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

psychosocial-msd-220.jpg

Wiemy, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą być spowodowane czynnikami fizycznymi, takimi jak długotrwałe siedzenie i przemieszczania ciężarów. Jednakże nie należy lekceważyć znaczenia czynników psychospołecznych takich jak niska autonomia i brak dobrej komunikacji w pracy w powstawaniu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.


W nowym przeglądzie piśmiennictwa analizowane jest powiązanie między tymi czynnikami ryzyka a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego oraz omawiane jest znaczenie profilaktyki i rehabilitacji. Zalecenia w zakresie dobrych praktyk i udanych strategii sprawiają, że przegląd ten jest przydatny dla pracowników i pracodawców w każdym sektorze.


Pobierz przegląd piśmiennictwa Powiązanie między psychospołecznymi czynnikami ryzyka w pracy a występowaniem i profilaktyką zaburzeń mięśniowo-szkieletowych


Przejrzyj zasoby dotyczące ryzyka psychospołecznego związanego z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi


Odwiedź naszą stronę internetową kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, aby dowiedzieć się więcej o zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą i śledzić na bieżąco wydarzenia związane z kampanią