You are here

Aktualności

23/02/2021

Dźwigaj z głową: Profilaktyka w zakresie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych ma nową grupę orędowników

map europe 220.jpg

© Vector by www.freepik.es

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego pozostają najczęstszym problemem zdrowotnym związanym z pracą. Aby im zapobiegać, EU-OSHA będzie współpracować ze zróżnicowanym gronem oficjalnych partnerówpartnerów medialnych, których z radością wita w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Dźwigaj z głową 2020-2022”.

Około 60% wszystkich pracowników z problemami zdrowotnymi związanymi z pracą wskazuje, że najpoważniejszymi z nich są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego. To oznacza, że wciąż jest dużo do zrobienia w zakresie profilaktyki i podnoszenia świadomości. Z tego powodu wsparcie ze strony nowych oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych będzie mieć zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą i zarządzaniu nimi przez promocję i wymianę dobrych praktyk.

Wszyscy nowi partnerzy, wśród których są m.in. międzynarodowa federacja ergonomii, organizacja kształcenia nauczycieli, międzynarodowy związek zawodowy muzyków czy przedsiębiorstwo usług budowlanych, dążą to tego, aby miejsca pracy stały się bezpieczniejszą przestrzenią dla pracowników, poprzez zapobieganie ryzykom związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem oraz zarządzanie nimi.

Ich wsparcie jest bezcenne, a w zamian za nie nasi partnerzy uzyskają wiele korzyści, takie jak: większe wyeksponowanie, niezrównane możliwości nawiązywania kontaktów, uprzywilejowany dostęp do narzędzi i materiałów kampanii oraz uznanie związane ze współpracą z EU-OSHA na rzecz bardzo istotnej sprawy.

Witamy wszystkich partnerów kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Dźwigaj z głową”!

Informacje o oficjalnych partnerach kampaniipartnerach medialnych

Odwiedź stronę internetową kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Dźwigaj z głową”