You are here

Wydarzenia

Promoting OSH (Safety and Health at Work) to Polish employees - Promocja bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

As part of the conference series "Idea of your business development", organized by the Ministry of Development and Technology and the Polish Agency for Enterprise Development:

Presentation of the OSH activities of the Enterprise Europe Network Center at the Enterprise Development Foundation, and role of the EEN OSH Ambassador (European Agency for Safety and Health at Work -EU-OSHA) for the promoting  Health and Safety to employees.

The presentation covers the following topics:

 

- EEN OSH Ambassador for the European Agency for Safety and Health at Work

- International EU-OSHA campaigns "Healthy Workplaces"

- EU-OSHA campaign 2020-2022 "Lighten the Load"

 

Presentation date: November 23, 2021, at 12.00 p.m.

 

Free participation: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja

 

Prezentacja działań ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości - ambasadora Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na rzecz promocji bezpieczeństwa i zdowia pracowników. Prezentacja w ramach cyklu konferencji "Idea rozwoju twojego biznesu", organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Prezentacja obejmuje następujące zagadnienia:

- Ambasador Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
- Międzynarodowe kampanie EU-OSHA "Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy"
- Kampania EU-OSHA na lata 2020-2022 "Dźwigaj z głową"

 

Termin prezentacji: 23.11.2021r, godz.12.

Udział bezpłatny: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja 

Organizator: 
Foundation for Promotion of Entrepreneurship - Enterprise Europe Network centre
23/11/2021
on-lineWarsawPoland