You are here
24/09/2018

EU-OSHA dołącza się do walki z rakiem w miejscu pracy podczas konferencji zorganizowanej przez prezydencję austriacką UE.

W dniach 24-25 września  austriacka prezydencja Rady UE  organizuje w Wiedniu konferencję na wysokim szczeblu pt.  „Zwalczanie chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego”. Wielu prelegentów i uczestników, w tym politycy, partnerzy społeczni i eksperci w tej dziedzinie, bada sposoby ochrony europejskich pracowników przed narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy.

Konferencja stanowi przegląd aktualnych wyzwań, przedstawia najnowsze osiągnięcia i bieżące inicjatywy. Aspekty, którymi się zajmujemy, sięgają od perspektywy europejskiej po proste działania i praktyczne rozwiązania nadające się do wdrożenia w przedsiębiorstwach. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość omówienia podejść opartych na ryzyku, zarządzania ryzykiem w miejscu pracy i monitorowania zdrowia w miejscu pracy oraz działań w ramach kampanii.

Na konferencji EU-OSHA przedstawia kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2018-19 i przewodniczy sesji poświęconej dobrym praktykom, polityce i inicjatywom podnoszącym świadomość, takim jak Plan działania UE dotyczący substancji rakotwórczych. Niniejszy program działań informuje o zagrożeniach wynikających z narażenia na substancje rakotwórcze oraz o sposobach radzenia sobie z nimi poprzez znalezienie praktycznych rozwiązań i dzielenie się dobrymi praktykami. Rozpoczęty w 2016 podczas prezydencji niderlandzkiej w UE plan działania ostatecznie skieruje się do Helsinek, a zbliżająca się prezydencja fińska UE ogłosiła, że będzie wspierać program w 2019 r.

Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności siły roboczej, stwierdziła: Plan działania jest bardzo pożądaną inicjatywą, której celem jest zagwarantowanie, że nasz ambitny program, rozpoczęty w celu zaktualizowania ochrony przed narażeniem na substancje rakotwórcze, będzie realizowany na terenie całej UE.

Ochrona przed substancjami rakotwórczymi jest również przedmiotem szczególnej troski Austrii. Naszym wspólnym celem jest zmniejszenie liczby ofiar teraz i w przyszłości. Dlatego potrzebne jest wspólne i zdecydowane podejście do tego problemu na szczeblu europejskim – mówi Beate Hartinger-Klein, austriacka minister pracy, spraw społecznych, zdrowia i ochrony konsumentów.

W Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pracujemy nad podkreśleniem skali problemu i znaczenia zapobiegania narażeniu na substancje rakotwórcze w miejscu pracy w ramach naszej obecnej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą – mówi dyrektor Christa Sedlatschek. Wierzymy, że poprzez informowanie i edukowanie pracowników i pracodawców oraz oferowanie praktycznych rozwiązań, możemy zmniejszyć, a nawet wyeliminować narażenie na działanie substancji rakotwórczych podczas pracy, a tym samym zapobiec niepotrzebnemu cierpieniu i śmierci z powodu choroby nowotworowej.

Prace EU-OSHA w tej dziedzinie obejmują sprawozdanie i streszczenie dotyczące Narażenia na substancje rakotwórcze i raka w miejscu pracy: przegląd metod oceny. Wydarzenia w ramach planu działania podsumowano na seminarium „Walka z rakiem w miejscu pracy – plan działania UE dotyczący substancji rakotwórczych” oraz na warsztatach „Substancje rakotwórcze i nowotwory związane z miejscem pracy”.

Dowiedz się więcej o konferencji

Poznaj kwestie substancji rakotwórczych w miejscu pracy 

Odwiedź stronę internetową Planu działania UE dotyczącego substancji rakotwórczych 

Uwagi dla redaktora: 
1

Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” na lata 2018–2019 jest zwiększenie wiedzy o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy oraz rozpowszechnianie informacji o sposobach zapobiegania narażeniu. Kampania jest koordynowana na poziomie krajowym przez krajowe punkty centralne EU‑OSHA oraz wspierana przez oficjalnych partnerów kampanii, partnerów medialnych i Europejską Sieć Przedsiębiorczości. Ma ona pięć głównych celów:

  • zwiększenie świadomości w zakresie istotności i znaczenia utrzymywania substancji niebezpiecznych pod kontrolą w europejskich miejscach pracy;
  • promowanie oceny ryzyka, eliminacji i zastępowania poprzez zapewnienie praktycznych narzędzi i przykładów dobrych praktyk;
  • zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka narażenia na substancje rakotwórcze poprzez wspieranie wymiany dobrych praktyk;
  • docieranie do określonych grup bardziej narażonych pracowników poprzez przekazywanie dopasowanych faktów, danych liczbowych oraz wytycznych dotyczących dobrych praktyk;
  • zwiększanie świadomości w zakresie zmian w polityce i przepisach poprzez przekazywanie zrozumiałych przeglądów istniejących przepisów i wytycznych.

Po uruchomieniu kampanii w dniu 24 kwietnia 2018 r. do najważniejszych wydarzeń należą Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (w październiku 2018 r. i 2019 r.) oraz spotkanie służące wymianie dobrych praktyk (na początku 2019 r.). Kampania zakończy się ceremonią wręczenia nagród w konkursie dobrych praktyk oraz spotkaniem na szczycie poświęconym kwestii zdrowych miejsc pracy (oba wydarzenia odbędą się w listopadzie 2019 r.). Wydarzenia te, które zorganizuje EU-OSHA w Bilbao, będą dla uczestników kampanii okazją do omówienia jej sukcesów i zdobytych doświadczeń.

2

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, wyważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została ustanowiona przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE i państw spoza UE.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

http://osha.europa.eu

Zostań partnerem medialnym

Czy chcesz z nami współpracować i propagować kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”?

Kontakty prasowe

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pakiet prasowy

Jeżeli przygotowujesz relację na temat kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”, pobierz nasz zestaw dla prasy, który zawiera komunikaty prasowe, zdjęcia, kalendarz wydarzeń oraz wszystkie kluczowe fakty i dane liczbowe.