You are here
Guidance for national labour inspectors

Wytyczne dla krajowych inspektorów pracy

Ten dokument z wytycznymi jest przeznaczony dla krajowych inspektorów pracy. Zawiera on informacje na temat respirabilnej krzemionki krystalicznej, zagrożeń dla zdrowia, ram prawnych i środków kontrolnych oraz szereg arkuszy zadań związanych z substancją. Zaleca się podjęcie działań w przypadku wysokiego, średniego lub niskiego ryzyka narażenia zdrowia na respirabilną krzemionkę krystaliczną – zależeć to będzie od zakresu i poziomu środków kontrolnych wdrożonych przez pracodawcę w czasie inspekcji. Wyświetl dodatkowe informacje