You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Pracownicy

Tylko dzięki zagwarantowaniu odpowiednich warunków pracy przez całe życie zawodowe można zachować dobre zdrowia przez cały okres pracy oraz po przejściu na emeryturę. Co więcej, wdrożenie środków sprzyjających zrównoważonemu życiu zawodowemu pozwala zapewnić starszym pracownikom możliwość dłuższego pozostania w miejscu pracy, dzięki czemu mogą oni przekazywać swoje doświadczenie i wiedzę całej sile roboczej.

W zasobach udostępnianych na niniejszej stronie internetowej zawarto dodatkowe informacje na temat problematyki starzenia się w miejscach pracy. W materiałach tych przedstawiono również sposoby radzenia sobie z problematycznymi sytuacjami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – takie sytuacje można skutecznie rozwiązać w sytuacji, gdy pracownicy i pracodawcy zarządzają nimi na zasadzie wzajemnej współpracy.

 

Zalecane materiały

Analizy przykładów

Analizy przykładów, jak te opisane poniżej, są praktycznymi przykładami pokazującymi, jak pracownik lub przedstawiciel związków zawodowych może współdziałać z pracodawcą, aby miejsce pracy stało się bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej sprawiedliwe dla pracowników w każdym wieku.

14.02.2014 r.

Środki z zakresu polityki na rzecz starszych pracowników w szpitalu St. Olav

Około 20% pracowników szpitala St. Olav jest w wieku powyżej 55 lat, a koszty wcześniejszego przechodzenia pracowników na emeryturę są wysokie; szpital postanowił zatrzymać jak największą liczbę doświadczonych pracowników. W ramach partnerstwa ze swoimi związkami zawodowymi i zewnętrznymi konsultantami szpital opracował politykę na rzecz starszych pracowników, która obejmowała takie środki dla pracowników w wieku powyżej 55, jak dodatkowe dni urlopu, szkolenia oraz rozmowy na temat zdolności do pracy.


Wyświetl dodatkowe informacje

Wśród naszych analiz przykładów można znaleźć szereg pomysłów dotyczących sposobów poprawy warunków pracy dla wszystkich osób w dużych i małych miejscach pracy.

E-przewodnik

Nasz e-przewodnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w kontekście starzenia się siły roboczej. Zbadano w nim kluczowe kwestie, zaproponowano sposoby rozwiązywania problemów i zawarto przydatne linki.

Inne istotne materiały

Dysponujemy ogromną ilością materiałów o zdrowym starzeniu się w miejscu pracy. Wśród nich są krótki żartobliwy film, zbiór praktycznych narzędzi oraz materiały kampanijne, które mogą być przydatne w poszerzaniu wiedzy i zmienianiu postaw w swoim miejscu pracy lub w miejscach pracy reprezentowanych pracowników.